Tin tức

Cập nhật 15 Th3 2018

Trong buổi sơ tuyển người mẫu cho sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 đã diễn ra tại trung tâm thương mại Crescent Mall vào...

Lịch diễn

Th1030
7:00PM
WELCOME PARTY
Th1031
7:00PM
OPENING CEREMONY
7:00PM
NGUYỄN TIẾN TRUYỂN
Việt Nam
7:00PM
NGUYỄN CÔNG TRÍ
Việt Nam
7:00PM
CORY TRAN
Việt Nam
7:00PM
TONY WARD
Cộng hòa Li Băng
Th1101
7:00PM
THUY DESIGN HOUSE
Việt Nam
9:00PM
XITA BY KATY NGUYEN
Việt Nam
7:00PM
JORGE DUQUE
Colombia
9:00PM
A.AV
Hàn Quốc
7:00PM
CANIFA by LE HA
Việt Nam
9:00PM
THẢO NGUYỄN
Việt Nam
Th1102
7:00PM
PHOENIX _V
Việt Nam
9:00PM
CLARET GIANG LE
Việt Nam
7:00PM
Tiny Ink
Việt Nam
9:00PM
D.GNAK
Hàn Quốc
7:00PM
ACS
Pháp
9:00PM
21Six BY SANDY DOAN
Việt Nam
7:00PM
DAVID MINH DUC
Việt Nam
Th1103
7:00PM
EVA DE EVA
Việt Nam
9:00PM
CLOSING CEREMONY

Đối tác

Đơn vị tổ chức: