VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

D.GNAK
Hàn Quốc
EVA DE EVA
Việt Nam
Thuy Nguyen
Việt Nam
Nguyễn Tiến Truyển
Việt Nam
Tiny Ink by Hoàng Quyên
Việt Nam
FEMME – CLARET GIANG LE
VIỆT NAM
21SIX BY SANDY DOAN
VIỆT NAM
CANIFA BY LE HA
VIỆT NAM
XITA BY KATY NGUYEN
VIỆT NAM
TONY WARD
Cộng hòa Li băng
CORY TRAN
Việt Nam
JORGE DUQUE
Colombia
A.AV
Hàn Quốc
THAO NGUYEN
Vietnam
PHOENIX _V
Việt Nam
ACS
Pháp
Nguyễn Công Trí
Việt Nam