VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Lịch Diễn

LỊCH DIỄN SHOW THEO NGÀY

Th1030
7:00PM
WELCOME PARTY
Th1031
7:00PM
OPENING CEREMONY
7:00PM
NGUYỄN TIẾN TRUYỂN
Việt Nam
7:00PM
NGUYỄN CÔNG TRÍ
Việt Nam
7:00PM
CORY TRAN
Việt Nam
7:00PM
TONY WARD
Cộng hòa Li Băng
Th1101
7:00PM
THUY DESIGN HOUSE
Việt Nam
9:00PM
XITA BY KATY NGUYEN
Việt Nam
7:00PM
JORGE DUQUE
Colombia
9:00PM
A.AV
Hàn Quốc
7:00PM
CANIFA by LE HA
Việt Nam
9:00PM
THẢO NGUYỄN
Việt Nam
Th1102
7:00PM
PHOENIX _V
Việt Nam
9:00PM
CLARET GIANG LE
Việt Nam
7:00PM
Tiny Ink
Việt Nam
9:00PM
D.GNAK
Hàn Quốc
7:00PM
ACS
Pháp
9:00PM
21Six BY SANDY DOAN
Việt Nam
7:00PM
DAVID MINH DUC
Việt Nam
Th1103
7:00PM
EVA DE EVA
Việt Nam
9:00PM
CLOSING CEREMONY