VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

Francis Libiran
VIỆT NAM
JORGE DUQUE
Colombia
Vincent Đoàn
Việt Nam
Quang Nhật
Việt Nam
THƯƠNG HIỆU ÔCHÊ
VIỆT NAM
A.AV
Hàn Quốc
Antonio Grimaldi
Ý
Frederick Lee
Singapore
Hoàng Minh Hà
Việt Nam
Hoàng Hải
Việt Nam
Lê Thanh Hòa
Việt Nam
Li Lam
Việt Nam
Thanh Nga - Defined Moment
Pháp
Chung Thanh Phong
Việt Nam
ROJ SINGHAKUL
Thái Lan
Tamae Hirokawa
Nhật Bản
Lý Giám Tiền
Việt Nam
Nguyễn Công Trí
Việt Nam
Tsolo Munkh
Mông Cổ
Adrian Anh Tuấn
Việt Nam

Trang