VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Lịch Diễn

LỊCH DIỄN SHOW THEO NGÀY

Th418
WELCOM PARTY, HOSTED BY HAPPER'S BAZAAR VIETNAM
Th419
OPENING CEREMOMY
WEILL PARIS (DAFC)
NGUYỄN CÔNG TRÍ (VIETNAM)
EVA DE EVA (VIETNAM)
SABRA ANDRE (TAIWAN)
Th420
DAVID MINH ĐỨC (VIETNAM)
AMOS ANANDA (SINGAPORE)
CANIFA BY LÊ HÀ (VIETNAM)
NGUYỄN TIẾN TRUYỂN (VIETNAM)
Th421
PHOENIX_V BY VŨ THU PHƯƠNG (VIETNAM)
OWEN BY HOÀNG MINH HÀ (VIETNAM)
I HATE FASHION (VIETNAM)
BẢO BẢO HOUSE (VIETNAM)
GOLDEN ERA BY LÊ LONG DŨNG (VIETNAM)
IDAN LAROS (ISAREL)
Th422
VINCENT ĐOÀN (VIETNAM)
HÀ LINH THƯ (VIETNAM)
HILI ARI & DANA COHEN (ISRAEL)
MAISON GATTINONI (ITALY)
VIETTIEN (VIETNAM)
CLOSING CEREMONY
COUPLE TX (VIETNAM)